top of page

RECENSIONER

 

Om jag än vandrar, Vårfrukyrkan Enköping:

Musik av Mario Castelnuevo-Tedescos, Werner Wolf Glaser, Pergolesi och Agnete Kinman: ”Mjukhet och stillhet inramade det gripande huvudverket. För visst blev det kvällens höjdpunkt, det 1992 prisbelönta bidraget till ny kyrkomusik ”Om jag än vandrar…”, skrivet för Per-Olov Sahl och hans betvingande flöjttoner av tonsättaren Agnete Kinman. Autentiska ljud av skräck och ångest från tonband tyglades av den tidlösa ljust och viljestarkt spelande flöjtens mjuka, bestämda kraft. Per-Olov Sahl förmedlade inte bara musik. Här fanns innerlighet och tro. En djup medmänsklighet … Det kyrkomusikaliska vinnarbidraget ”Om jag än vandrar…” klingade ut i eviga ”flöjtklingande” ord… Gunilla Edström

 

Norrköpings länstidning, Tingstad kyrka: Konsertens huvudnummer var Om jag än vandrar…Verkets andemening är enligt tonsättaren att belysa människors inre villkor, och hur dessa förblir desamma genom tiderna. Här får ljudet av porlande vatten symbolisera förgänglighetens ström till en bakgrund av konkret musik i form av nutidstypiska ljud. Parallellt med detta löper ekon från det förgångna i form av citat ur det medeltida gradualet. Flöjten i styckets mittersta del ges en stämma i ett melodiskt gränsland – ömsom  i impressionistiskt hägn, ömsom i drift mot öppna atonala vatten. I verkets avslutande del rinner referenser till de föregående delarna sakteliga ut i en meditativ tystnad.

Framförandet av elektroakustiska verk i kyrkosammanhang hör ju inte till det vanligast förekommande. Desto intressantare när så ges med kompositioner som denna, hemmahörandes inom den strömning av sakral musik som åter skänker fräschör åt en genre stadd uti en rastlös tid som sällan längre äger ro att vänta in det förflutna. Michael Eriksson.

 

 

Through, Västerås slott 14 januari 1995

 

Musik av I. Soeteman, WA Mozart, J Agrell och A Kinman.

”Elegant serenadkonsert:

Med elegant menar jag ingalunda något ytligt – tvärtom: förutom teknisk precision och säkerhet finns i det verkligt eleganta alltid även en portion diskretion allt ska inte vara synligt. Agnete Kinmans komposition Through för solooboe och band, som fick sitt uruppförande i lördags, är ett ”elegant” stycke: tekniskt säkert och formalt välavvägd, därtill kanske en aning för kort, men med en talande yta och några ögonblick av dramatisk djupdimension – allt välserverat av solisten Kennet Bohman … Through var helt tydligt kvällens intressantaste verk … Det var en trivsam och välgenomtänkt ”serenadkonsert” med Kinman-verket som pärla. Werner Wolf Glaser

Västmanlands läns tidning, VLT, 20 mars 2000 

 

Kammarmusik i fastan, Tomaskyrkan  Västerås, med musik av Sten Hansson, Jan W Morthenson, Luigi Nono, Giorgio Tedde, Ylva Nyberg, Barry Guy, Jens Hedman/Erik-Mikael Karlsson, Kaija Saariaho och Agnete Kinman: ”Det starkaste intrycket för kvällen gjorde kanske det kortaste verket: före detta västeråsaren Agnete Kinmans Through för oboe och band, en musik med ett djupt personligt tilltal. Stellan Moberg.

 

Intervju i Evterpe, tidskrift för KVAST, Kvinnlig Anhopning Av Kvinnliga Tonsättaren, nummer 1 1992. Artikel ”Friheten att skapa på sitt eget sätt”.

bottom of page