top of page

VERKFÖRTECKNING

 

Elektroakustisk musik

  • Through för solooboe (1990) med elektroakustisk musik (1992), 5 minuter, beställt av Västerås Sinfonietta och skrivet för orkesterns solooboist Kennet Bohman. Den elektroakustiska musiken är utförd vid Elektronmusikstudion, EMS, Stockholm.

Uruppförande Västerås slott januari 1995. Se recensioner. Oboenoter hos Svensk musik, band hos EMS.

 

  • Om jag än vandrar för soloflöjt och elektroakustisk musik 1991, 14 minuter, beställt av Per-Olov Sahl, soloflöjtist i Västerås Sinfonietta. EMS, Stockholm.

Uruppförande i Västerås Domkyrka 1991. Ett av de stycken som representerade Sverige vid Nordiskt Kyrkomusikermöte Island 1992, avslutningskonsert i Reykjaviks Domkyrka. Andra framföranden bland andra Linköpings domkyrka, Uppsala domkyrka, Vårfrukyrkan i Enköping, Tingstad och Skärkinds kyrkor m.fl. Noter finns hos Svensk musik, band hos EMS.

 

  • Arcus patescens – Valv som öppnar sig 1985 – elektroakustisk musik, 7 minuter, egen studio.

Uruppförande Opp Amaryllis P2 Göran Bergendahl 1986.Bland andra uppföranden Västerås domkyrka, Linköpings domkyrka, Tingstad och Skärkinds kyrkor. Band hos EMS.

 

Fyrstämmig kör

  • L´Ombre descend, text ur Pärlfiskarna, 1987, 3.30 minuter. 

 

Sång och piano

  • Du är min renaste tröst för sopran och piano, text av Karin Boye, 1990, ​​2 minuter.

Uruppförande av Karin Damgaard, Västerås konstmuseum. 

  • Vägen hem, text Karin Boye, 1985. 

  • När du är hos mig, Herre, text av Åke Wennerström, 1984-85, 2 minuter.

 

       Alla tre snart hos Svensk musik/tonsättaren, se kontakt.

 

Sång, piano och elektroakustisk musik

  • Tre waka-dikter, 1993, 4 minuter. Noter kommer att finnas hos Svensk musik och band hos EMS.

 

 

Bakgrund

Kantorsexamen, Linköping, 1985.

Kompositionskurser på Biskops-Arnö med Jan W Morthenson, Daniel Börtz, 1986 respektive Åke Parmerud, 1987.

Fortsatta kompositionsstudier för Jan W Morthenson (instrumental musik) och Rolf Enström (elektroakustisk musik).

Certifikat för professionella studion på EMS, Stockholm.

Medlem i STIM.

bottom of page