top of page

VERKFÖRTECKNING

 

Elektroakustisk musik

  • Through för solooboe och elektroakustisk musik 1994, 6.30 minuter, beställt av Västerås Sinfonietta och skrivet för orkesterns solooboist Kennet Bohman. Den elektroakustiska musiken är utförd vid Elektronmusikstudion, EMS, Stockholm.

Uruppförande Västerås slott 1992. Se recensioner. Oboenoter hos Svensk musik.

 

  • Om jag än vandrar för soloflöjt och elektroakustisk musik 1991, 14 minuter, beställt av Per-Olov Sahl, soloflöjtist i Västerås Sinfonietta. EMS, Stockholm.

Uruppförande i Västerås Domkyrka 1991. Ett av de stycken som representerade Sverige vid Nordiskt Kyrkomusikermöte Island 1992, avslutningskonsert i Reykjaviks Domkyrka. Andra framföranden bland andra Linköpings domkyrka, Uppsala domkyrka, Vårfrukyrkan i Enköping, Tingstad och Skärkinds kyrkor m.fl. Finns hos Svensk musik.

 

  • Arcus patescens – Valv som öppnar sig 1986 – elektroakustisk musik, 7 minuter, egen studio.

Uruppförande Opp Amaryllis P2 Göran Bergendahl 1986.Bland andra uppföranden Västerås domkyrka, Linköpings domkyrka, Tingstad och Skärkinds kyrkor. Hos Svensk musik.

 

Fyrstämmig kör

  • L´Ombre descend, text ur Pärlfiskarna, 1987, 3.30 minuter. Hos Svensk musik.

 

Sång och piano

  • Du är min renaste tröst för sopran och piano, text av Karin Boye, 1990, 2 minuter.

Uruppförande av Karin Damgaard, Västerås konstmuseum. Hos Svensk musik.

  • Vägen hem, text Karin Boye, 1985. Hos Svensk Musik.

  • När du är hos mig, Herre, text av Åke Wennerström, 1984-85, 2 minuter. Hos Svensk musik.

 

Sång a capella

  • Tre waka-dikter, 1993, 4 minuter. Hos Svensk musik.

 

 

Bakgrund

Kantorsexamen, Linköping, 1985.

Kompositionskurser på Biskops-Arnö med Jan W Morthenson, Daniel Börtz, 1986 respektive Åke Parmerud, 1987.

Fortsatta kompositionsstudier för Jan W Morthenson (instrumental musik) och Rolf Enström (elektroakustisk musik).

Certifikat för professionella studion på EMS, Stockholm.

Medlem i STIM

bottom of page