top of page
ankare föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR bland andra, för närvarande digitalt:

 • Hur kan vi från Kyrkan stödja människor i livets slutskede:
  Synpunkter på samtal
  Att hantera egen och andras maktlöshet och dödsängslan
  Att ge stöd vid känslor av ensamhet, värdelöshet och bitterhet…

       Att vara till tröst​

       Förlåtelse -försoning
       Det livsviktiga hoppet. Att ge stöd att försonas med att livet går mot sitt slut

 • Kyrkans besökstjänst: Att förmedla livsmod och hopp
  Samtal
  Att hantera egen och an
  dras maktlöshet och dödsängslan
  Hur ge stöd till människor mitt i livet och i livets slutskede

​​

 • Sorgen och Hoppet
  Sorgeprocessen för döende och närstående.
  Två riktningar i sorgen som alternerar med varandra.
  Vikten av vila och glädjestunder
  Uppgifter att hantera i sörjandet för vuxna och barn
  När behövs professionell hjälp?

 

 • Döende, död och sorg i ett familjeperspektiv, inkluderande

         Att samtala med döende – de svåra frågorna

         Att ge stöd till döende och deras anhöriga

         Förlåtelse och försoning

         Det livsviktiga hoppet

         Barn och döden

         Kris- och sorgereaktioner

         Att själv påverkas vid möten med död och sorg

         Att bearbeta egen dödsängslan 

 • Tankar om levnadskonst: Att leva sitt liv fullt ut

 • Möte med döende – om lyhörd varsamhet och empatiskt skydd – i prosa och dikt

 

 • Från teodicé-problematik till lyhördhet och inre längtan – i prosa och dikt eller

       Från ifrågasättande av hur det kan finnas en god Gud när världen ser ut som den        gör till upptäckt av Guds närvaro – i dikt och prosa

 

 

UPPSATSER OCH ARTIKLAR

 

Möte med lidande människor. Examensuppsats vid Sankt Lukas 3-åriga utbildning i Enskild Själavård 1999.

 

Andlighet inför döden. Examensuppsats för teologie kandidatexamen, Uppsala Universitet, 2001.

Att försonas med livet för ett lugnare avsked. Äldreomsorg, 2013.

 

Patientens dödsångest – och vårdgivarens. Äldreomsorg, 2013.

 

Existentiell smärta inför döden. Distriktsläkaren, 2014.

 

Det livsviktiga hoppet för en lugn död. AllmänMedicin 2014.

Mot slutet av livet. Andrum, Svenska kyrkan Södra Tjusts pastorat nr 4/2020, s 10-11

ankare uppsatser och artiklar
bottom of page