top of page
ankare föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR bland andra:

 

  • Tankar om levnadskonst: Att leva sitt liv fullt ut

 

  • Döende, död och sorg i ett familjeperspektiv, inkluderande

         Att samtala med döende – de svåra frågorna

         Att ge stöd till döende och deras anhöriga

         Förlåtelse och försoning

         Det livsviktiga hoppet

         Barn och döden

         Kris- och sorgereaktioner

         Att själv påverkas vid möten med död och sorg

         Att bearbeta egen dödsängslan

    

  • Att ta hand om sig själv i arbetet med lidande människor – att hantera andras maktlöshet, egna otillräcklighetskänslor och dödsängslan

 

  • Kyrkans besöksgrupper: Att förmedla livsmod och hopp 

  • Att möta människor i dödens närhet

 

  • Möte med döende – om lyhörd varsamhet och empatiskt skydd – i prosa och dikt

 

  • Från teodicé-problematik till lyhördhet och inre längtan – i prosa och dikt eller

       Från ifrågasättande av hur det kan finnas en god Gud när världen ser ut som den        gör till upptäckt av Guds närvaro – i dikt och prosa

 

Även Digitala föreläsningar

 

 

UPPSATSER OCH ARTIKLAR

 

Möte med lidande människor. Examensuppsats vid Sankt Lukas 3-åriga utbildning i Enskild Själavård 1999.

 

Andlighet inför döden. Examensuppsats för teologie kandidatexamen, Uppsala Universitet, 2001.

Att försonas med livet för ett lugnare avsked. Äldreomsorg, 2013.

 

Patientens dödsångest – och vårdgivarens. Äldreomsorg, 2013.

 

Existentiell smärta inför döden. Distriktsläkaren, 2014.

 

Det livsviktiga hoppet för en lugn död. AllmänMedicin 2014.

Mot slutet av livet. Andrum, Svenska kyrkan Södra Tjusts pastorat nr 4/2020, s 10-11

ankare uppsatser och artiklar
bottom of page