top of page
Mådinväg
Fraktfritt vid köp av fyra böcker eller fler, gäller dock ej böcker från Artos. 

Kommande bok: Sorgen och Hoppet - de Livsviktiga. Om sorg och omsorg före och efter dödsfall

Må din väg av infomat.jpeg

Det är om livsmod boken berättar. Livsmod är kraft att orka i vardagen och i motgången, att upptäcka att det finns verktyg för glädje också när livet känns tungt. Livsmod är att försöka bibehålla sinnets frihet och ett hopp i livets skiftningar.

 

Det kan kännas som en motsägelse men är viktigt: Livets rikedom beror inte bara på det lätta och glada vi får uppleva utan också på det vi har fått arbeta oss igenom och övervinna. Det handlar om att i sitt inre bli medveten och  hur livet levs för att kunna ta till vara på det och kanske hitta nya lösningar på de frågeställningar vi arbetar med - eller som gör sig påminda.

 

Vi inbjuds här att reflektera över vad som kan vara till hjälp för att hitta en väg i livet som stärker känslan av lugn, tillfredställelse, harmoni, trygghet, glädje, kraft och hopp och som ger oss lust att leva. Och att fundera över det väsentliga i livet oberoende av var vi befinner oss på livsresan. 

Boken passar både för eftertanke i grupp och för begrundan i enskild läsning.

ISBN 978-91-7777-186-9

154 sidor

225 kr

Ett stycke av vägen ankare
Möten av. IMG_1486.jpg

I dödens väntrum speglas livets mening, rikedom men även människans tvivel och ofullkomlighet. Tankar kring tröst och tro samt modet att i nära medmänsklig dialog möta livets alla dimensioner ställs på sin spets i boken. Att försonas med hur livet blev och att det snart är slut liksom att försonas med sig själv och sina nära, kan vara avgörande för att nå inre frid och mod att våga släppa tag om livet.

 

I samtalen, eller den lyssnande tystnaden, vilar de personliga svaren, tron, tvivlet, vreden och trösten. Med stor respekt för olika trosuppfattningar, eller avsaknad av tro, införlivas de individuella perspektiven från patienter på ett tolerant och livsbejakande sätt. 

Bokens innehåll är väsenligt för alla inom medicinsk vård och själavård, inte minst under utbildning och de första åren i berörda yrken. Innehållet är också av stort värde för alla som arbetar inom äldrevård samt anhöriga och inte minst alla individer som vill reflektera kring och personligt förhålla sig till döden.

Gunilla Thurfjell, fil. dr

 

ISBN 978-91-519-5612-1

248 sidor

240 kr + frakt

Kyrkans besökstjänst ankare
omslagfram.jpg

”Och ni besökte mig…"

 

De ideella i kyrkans besökstjänst är församlingarnas utsträckta händer och blir så en del av Kyrkans öppna famn för dem som inte själva kan eller orkar ta sig till kyrkans verksamheter.
 

I boken redovisar författaren hur en rad olika typer av besök kan gestalta sig och ger många värdefulla redskap till besökaren för att kunna skapa trygghet både för den besökta och för besökaren. I boken finner de ideella också hur de
med små medel kan underlätta den besöktas tillvaro.

 

Tonvikt läggs också vid balansen för besökaren mellan att ge till andra, sätta egna gränser och hantera egna känslor som kan uppkomma i mötena. Tystnadsplikt och handledning för de engagerade är också viktiga delar som tas upp.


I slutet finns upplägg för anställda och ideella inför start eller utveckling av besökstjänsten.


Agnete Kinman, själavårdsutbildad präst och läkare, har mångårig erfarenhet av besökstjänst, själavårdande arbete i kyrka och vård, både som anställd och ideell.

ISBN 978-91-519-5613-8

116 sidor

190 kr + frakt

vandring i längtan

Vi lever i en upprörd värld, i en tid, där vår individualitet inte sällan tenderar att få företräde och där konsumtion och yta ofta dominerar.

Många av oss har erfarenhet av rastlöshet, otillfredställelse och skavande oro, av vemod och något diffust vi inte kan sätta ord på. Vi brottas med frågan om lidandet och meningen med livet, vårt liv. 

Boken vill visa vägar att bättre kunna förstå våra reaktioner och att hjälpa oss minnas upplevelser, vilkas innebörd vi inte riktigt kunna ta till oss. 

Boken kan hjälpa oss att se hur våra liv kan bli en vandring i längtan, när mycket av det yttre skalas av och vi vågar tillåta oss att söka inåt för att finna hopp och mening, inre trygghet, glädje och frid. 

En fråga vi kan bära med oss genom läsningen av boken, en fråga vi alla kan ställa oss är: Vad är min djupaste längtan?

Texten är skriven i lättläst bunden form som en sonettkrans. Boken passar till egen läsning, i enskild själavård och till högläsning med samtalsmöjlighet efteråt. 

ISBN 978-91-519-5614-5

38 sidor

120 kr + frakt

Tankar om Guds ankare
Framsida bok 3.jpg

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet?

Visst kan tankarna snudda vid Gud, särskilt när det är tungt. Bär vi på en obestämd längtan som vi inte vet varifrån den kommer eller vart den är riktad? Kanhända har vi upplevt ögonblick av förundran som vi bär med oss. Vad hände egentligen? Eller har vi, i motgångar, tvivel och besvikelse, kanske blivit förbittrade på Gud? Finns Gud verkligen med oss?

Gud söker människan på ett mångfald sätt och för oss gäller det att vi blir varse hur vår lyhördhet inför det gudomliga kan öka. För det handlar också om vår närvaro. Ibland anar vi Gud i våra liv och för att inte misstolka behöver vi goda kunskaper från Kyrkans erfarenheter.

Boken vill visa på vägar att leva med Gud och hur vår tillit kan öka igenom svårigheter - att vi kan upptäcka nya möjligheter som leder till en allt större längtan efter en fördjupad relation.

ISBN 978-91-7777-097-8

168 sidor

225 kr

Det som vi aldrig anat ankare
ISBN 978-91-519-5611-4.jpeg

Agnete Kinman speglar i sin diktsamling möten som vi alla har genom livet med oss själva. Hon fångar också möten utifrån sina erfarenheter som läkare, präst och medmänniska att hjälpa människor i smärta, utsatthet och förundrad tacksamhet till livet.

 

I diktsamlingen finns de stora frågorna om livet och döden

Vår utsatthet men också livskraft lyser genom texten. Vi har ingenting att skämmas för i våra försök att vara levande människor. Fjärilen som fått en rispa av livet i sin vinge lyser ändå vacker i solens strålar.

                                                                        Gunilla Thurfjell, fil. dr

Läsaren inbjuds att reflektera över de stora frågorna om livet och döden. Det handlar om utsatthet och livskraft, där vi behöver överbrygga svårigheter och finna möjligheter. Boken handlar om mod att leva – om livsmod och frihet – trots allt.

ISBN 978-91-519-5611-4

80 sidor

190 kr + frakt

bottom of page