ISBN 978-91-519-5611-4.jpeg

Likt fjärilens puppa föds vi med ett skal av kärlek som ska skydda, stötta och ge förutsättningar till liv. Andras händer och omsorger skapar murar som skyddar vår bräcklighet inför livets svåra passager och smärta.

 

Att förnimma och ana något utan att veta kräver av oss att våga lyssna djupt på vårt inre växande jag och försonas med våra egna misstag, likväl som stundom våra närmastes otillräcklighet i mötet med oss. När vi vågar visa vår svaghet är vi kanske som starkast, men den styrkan kan skrämma.

 

Agnete Kinman speglar i sin diktsamling möten som vi alla har genom livet med oss själva. Hon fångar också möten utifrån sina erfarenheter som läkare, präst och medmänniska att hjälpa människor i smärta, utsatthet och förundrad tacksamhet till livet.

 

I diktsamlingen finns de stora frågorna om livet och döden, men svaren finns i de egna reflektionerna utifrån sonettformen. Vår utsatthet men också livskraft lyser genom texten. Vi har ingenting att skämmas för i våra försök att vara levande människor. Fjärilen som fått en rispa av livet i sin vinge lyser ändå vacker i solens strålar.

Gunilla Thurfjell, fil. dr

ISBN 978-91-519-5611-4

182 kr

 
Möten av. IMG_1486.jpeg

I dödens väntrum speglas livets mening, rikedom men även människans tvivel och ofullkomlighet. Tankar kring tröst och tro samt modet att i nära medmänsklig dialog möta livets alla dimensioner ställs på sin spets i boken. Att försonas med hur livet blev och att det snart är slut liksom att försonas med sig själv och sina nära, kan vara avgörande för att nå inre frid och mod att våga släppa tag om livet.

 

I samtalen, eller den lyssnande tystnaden, vilar de personliga svaren, tron, tvivlet, vreden och trösten. Med stor respekt för olika trosuppfattningar, eller avsaknad av tro, införlivas de individuella perspektiven från patienter på ett tolerant och livsbejakande sätt. 

Bokens innehåll är väsenligt för alla inom medicinsk vård och själavård, inte minst under utbildning och de första åren i berörda yrken. Innehållet är också av stort värde för alla som arbetar inom äldrevård samt anhöriga och inte minst alla individer som vill reflektera kring och personligt förhålla sig till döden.

Gunilla Thurfjell, fil. dr

ISBN 978-91-519-5612-1

230 kr

 
Framsida bok 3.jpg

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet?

Visst kan tankarna snudda vid Gud, särskilt när det är tungt. Bär vi på en obestämd längtan som vi inte vet varifrån den kommer eller vart den är riktad? Kanhända har vi upplevt ögonblick av förundran som vi bär med oss. Vad hände egentligen? Eller har vi, i motgångar, tvivel och besvikelse, kanske blivit förbittrade på Gud? Finns Gud verkligen med oss?

Gud söker människan på ett mångfald sätt och för oss gäller det att du blir varse hur vår lyhördhet inför det gudomliga kan öka. För det handlar också om vår närvaro. Ibland anar vi Gud i våra liv och för att inte misstolka behöver vi goda kunskaper från Kyrkans erfarenheter.

Boken vill visa på vägar att leva med Gud och hur vår tillit kan öka igenom svårigheter - att vi kan upptäcka nya möjligheter som leder till en allt större längtan efter en fördjupad relation.

ISBN 978-91-7777-097-8

198 kr

 
Kyrkans_besökstjänst_framsida.jpeg

”Och ni besökte mig…"

 

Besökstjänst är en del av kyrkans diakonala arbete. Författaren Agnete Kinman ger en grund för detta och synliggör syften och mål för församlingens uppsökande verksamhet. Boken presenterar också värdefulla redskap för det praktiska arbetet i församlingens besökstjänst bland annat för särskilda och svåra omständigheter i samband med möten av olika slag. Tystnadsplikt, säkerhet och handledning för dem som är engagerade är också viktiga delar som tas upp. I slutet finns upplägg för anställda och ideella inför start eller utveckling av besökstjänsten. 

ISBN 978-91-526-3421-9

209 kr